7 μαθήματα για την Οθωμανική αυτοκρατορία

Πέτρος Μενδώνης

7 μαθήματα, ένας κατάλογος επαναληπτικών ερωτήσεων και ένα φύλλο εργασίας (ή τεστ) για τη διδασκαλία της ενότητας για την οθωμανική αυτοκρατορία στη Στ’ δημοτικού.

Το υλικό αυτό δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει το σχολικό βιβλίο. Φτιάχτηκε για ένα συγκεκριμένο τμήμα Στ’ τάξης. Οι πολλές λεπτομέρειες και τα μεγάλα κείμενα του διδακτικού εγχειριδίου δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών. Κατά συνέπεια ένα υλικό με λιγότερες λεπτομέρειες, πιο μικρά και πιο απλά κείμενα θα προωθούσε καλύτερα την ιστορική παιδεία των συγκεκριμένων μαθητών και θα επέτρεπε  την εμβάθυνση της συζήτησης στην τάξη. Σε κάθε περίπτωση η εικονογράφηση του σχολικού βιβλίου, κάποιες από τις πηγές του καθώς και συγκεκριμένα αποσπάσματα του φάνηκαν χρήσιμα κατά τη διδασκαλία. Τα μαθήματα που προτείνονται εδώ δεν αντιστοιχούν ένα προς ένα σε εκείνα του σχολικού βιβλίου, αλλά καλύπτουν την ίδια θεματολογία.

Η διδασκαλία που οδήγησε στην παραγωγή αυτών των μαθημάτων (όπως και εκείνων  για την ελληνική επανάσταση) στηρίχθηκε σε μία αρχή και μία υπόθεση. Η αρχή συνοψίζεται στο ότι διδάσκουμε ιστορία κυρίως για να αφυπνίσουμε την ιστορική έγνοια των μαθητών μας, την έγνοια  τους δηλαδή για τους ανθρώπους του παρελθόντος, τα προβλήματά τους και τις εξελίξεις τους.  Η υπόθεση συνοψίζεται στο ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε σε μία σχολική τάξη αυτές τις επιδιώξεις χωρίς διδασκαλία νέων περιεχομένων και χωρίς χρόνο για τη συλλογική εμβάθυνση σ’ αυτά.

Το υλικό αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε άλλους συναδέλφους, οι μαθητές των οποίων ούτε δεινοί αναγνώστες ούτε ιστορικά περίεργοι είναι.

Υ.Γ. Οι διαφορές ανάμεσα στις ιδεολογικές αφετηρίες του υλικού αυτού και του σχολικού βιβλίου δεν παρουσιάζονται εδώ. Η αξία τους είναι μάλλον δευτερεύουσα. 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να κατεβάσετε τα μαθήματα σε μορφή .pdf