10 ασύστολα ψεύδη του ΥΠΑΙΘ για την “ελληνική PISA”

Εκπαιδευτική Λέσχη

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξετάσεις   “Ελληνική PISA”, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου.

Πρόκειται για 10 ασύστολα ΨΕΥΔΗ.

Τα επικοινωνιακά ψεύδη του ΥπουργείουΝα ποια είναι η αλήθεια
1. Τι είναι η “Ελληνική PISA”;

Πρόκειται για εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, οι οποίες στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η «ελληνική PISA» δεν είναι «διαγνωστικές εξετάσεις». Προβλέπονται στον Ν. 4823/2021, άρθρο 104 με τίτλο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν γίνονται στην Στ’ Δημοτικού. Συνδέονται άμεσα με την αξιολόγηση, «σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας», όπως προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 104. Ο πραγματικός τους στόχος είναι να καταταχθούν τα σχολεία, βάσει των επιδόσεων των μαθητών τους, να εγχαράξουν οι μαθητές χαμηλή προσδοκία για το μέλλον τους, να προωθηθούν σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό έχει συμβεί σε πάνω από 77 χώρες στον κόσμο.
2. Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις και σε πόσα σχολεία;

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 σε εθνικό επίπεδο. Θα συμμετάσχουν 6.000 μαθητές από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια.

3. Πώς έγινε η επιλογή των σχολείων;

Στις διαγνωστικές εξετάσεις παίρνουν μέρος σχολεία από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η επιλογή έγινε από Επιστημονική Επιτροπή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Περιλαμβάνονται μονοθέσια-ολιγοθέσια-πολυθέσια Δημοτικά και μικρά-μεσαία-μεγάλα Γυμνάσια. Στόχος ήταν το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των σχολείων της χώρας, έτσι ώστε να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες.

Η καλοστημένη προπαγάνδα της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ κρύβει ότι ΜΟΝΟ για τη φετινή χρονιά θα συμμετέχουν 300 δημοτικά και 300 Γυμνάσια. Από του χρόνου οι εξετάσεις θα αφορούν σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 104 του Ν.4823. Μόνο για τη φετινή χρονιά εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 16469/ΓΔ4, όπου στο άρθρο 3, παρ. 1 αναφέρεται ειδικά στην σχολική χρονιά 2021-2022. Αυτό γίνεται από πλευράς του Υπουργείου για να θολώσει τα νερά, να περάσει την κουλτούρα των εξετάσεων και να πραγματοποιήσει πάση θυσία τις εξετάσεις αυτές. Γι αυτό άλλωστε, την Δευτέρα 16 Μαΐου το ΥΠΑΙΘ προσέφυγε πάλι, στα δικαστήρια με στόχο να καταστήσει παράνομη την Απεργία που κηρύχθηκε από την Διδασκαλική Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών.

Τα υπόλοιπα περί στρωματοποιημένης δειγματοληψίας δεν έχουν κανένα νόημα, πέραν της νομιμοποίησης των εξετάσεων στη συνείδηση των εργαζόμενων γονέων. Η μόνη στρωματοποίηση (τύπου οδοστρωτήρα) θα συμβεί στα σχολεία και στους μαθητές των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.

4. Θα βγουν αποτελέσματα ανά σχολείο;

Οχι. Τα φύλλα απαντήσεων των μαθητών εκτός από το ότι είναι ανώνυμα, περιέχουν μόνο την πληροφορία της Περιφέρειας όπου ανήκει κάθε σχολείο, δηλαδή όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα γνωρίζουμε πώς τα πήγαν οι μαθητές της Αττικής, της Ηπείρου, του Νοτίου Αιγαίου κλπ.

Αυτό συμβαίνει (αν συμβαίνει) μόνο για φέτος.

Ο Ν.4823/άρθρο 104 το διατυπώνει ξεκάθαρα: Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων … σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Από την επόμενη σχολική χρονιά όχι μόνο θα εξάγονται αποτελέσματα ανά σχολείο, αλλά θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του «αξιολογημένου» σχολείου, (άρθρο 105/Ν.4823, παράγραφος (ε).

4288 (2)

5. Έχουν σχέση οι διαγνωστικές εξετάσεις με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή του εκπαιδευτικού έργου;

Οχι. Εκτός από το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν στοιχεία για συγκεκριμένα σχολεία ή εκπαιδευτικούς, το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα απεικονίζει μόνο ποιες γνώσεις κατέκτησαν. Δεν θα δημιουργηθεί λίστα κατάταξης ούτε αριστείας.

Με βάση τα προαναφερόμενα, είναι φανερό το ψεύδος του ΥΠΑΙΘ.

Σε όσες χώρες διεξάγονται «εθνικές εξετάσεις», όλη η εκπαιδευτική διαδικασία προσανατολίζεται για την αποτελεσματικότητα αυτών των εξετάσεων. Στην Αμερική, στο Η.Β. και στη Γερμανία, πολλά σχολεία αρνούνται να εγγράψουν μαθητές με χαμηλή βαθμολογία, για να μην τους ρίξει το ΜΟ επίδοσης που έχουν. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρηματοδότησή τους εξαρτάται άμεσα από τις επιδόσεις των μαθητών τους. Έτσι διαμορφώνονται κατηγορίες σχολείων. Άλλωστε για αυτό το λόγο, το ΥΠΑΙΘ 4πλασίασε τα «πρότυπα σχολεία».

Δείτε https://www.youtube.com/watch?v=OhPC5DoEJy4, απόσπασμα από την ταινία «Detachement».

6. Επιβαρύνονται οι μαθητές με στρες εξετάσεων;

Οχι. Οι μαθητές δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, δεν βαθμολογούνται, δεν κρίνεται η εισαγωγή τους σε επόμενη βαθμίδα, δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα είναι ο καλύτερος, δεν πρόκειται να καταλάβουν κάποια θέση. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις αριστείας.

Το ΥΠΑΙΘ αποκρύπτει ότι στο μέλλον οι «εθνικές εξετάσεις» ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλα μαθήματα και σε άλλες τάξεις, (με μια απλή Υ.Α.) όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 104/Ν. 4823/ παράγραφοι 3 και 4. Την ίδια στιγμή 2.300 πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο έχουν στείλει ανοιχτή επιστολή στον διευθυντή του προγράμματος PISA, στην οποία αναφέρουν: το νέο καθεστώς που επιβάλλει το πρόγραμμα PISA, με το διαρκή κύκλο των τεστ σε παγκόσμια βάση, βλάπτει τα παιδιά μας και αποδυναμώνει τις σχολικές μας τάξεις καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ πολλαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς προσχεδιασμένα μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται έξω από το σχολείο – και λιγότερη αυτονομία για τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα PISA έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το άγχος που προϋπήρχε στα σχολεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ισορροπία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κεραμεως Αντουανέτα προσφυγή 16052022 (2)

7. Τι περιλαμβάνουν τα θέματα;

Τις βασικές γνώσεις που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Τα θέματα είναι οικεία για τους μαθητές, στο ύφος των σχολικών βιβλίων και όσων έχουν διδαχθεί αυτά τα χρόνια. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν έρχονται να αιφνιδιάσουν τους μαθητές με θέματα που δεν τα έχουν ξαναδεί.

8. Ποιοι καθορίζουν τα θέματα;

Εκπαιδευτικοί θα τα καθορίσουν οι οποίοι επελέγησαν από το ΙΕΠ, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μεταξύ αυτών που διδάσκουν σήμερα σε σχολεία, ούτως ώστε τα θέματα να έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πραγματικότητα. Παράλληλα, εννεαμελής Επιστημονική Επιτροπή έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση των θεμάτων.

Στην πραγματικότητα τα θέματα των εξετάσεων είναι έτσι δομημένα, ώστε να αφαιρείται κάθε δυνατότητα διατυπωμένης κριτικής επεξεργασίας από τους μαθητές. Στην πραγματικότητα «τα μαθήματα απονευρώνονται και διεξάγονται ως ένα είδος φροντιστηρίουκαθώς η μηχανιστική λογική είναι παρούσα». Αντί να διατυπώνεται διαδοχή σκέψεων και συμπερασμάτων που οδηγούν σε απαντήσεις, οργανώνοντας τη σκέψη και τα εκφραστικά μέσα, στα τεστ πολλαπλής επιλογής απλά σταυρώνεται το «σωστό τετράγωνο». Στο όνομα της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, περιορίζεται η μαθησιακή διαδικασία σε μεθοδολογική εκγύμναση, καθώς επιβάλλονται κατά κύριο λόγο φορμαλιστικές τεχνικές αξιολόγησης του διδακτικού έργου. Όπως αναφέρουν σε ανοιχτή επιστολή 2.300 πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί: Επικεντρωνόμενο σε ένα περιορισμένο εύρος μετρήσιμων τομέων της εκπαίδευσης, οι εξετάσεις τύπου PISA αποσπούν την προσοχή από τομείς που είναι αδύνατο (ή λιγότερο δυνατό) να μετρηθούν, με αποτέλεσμα τον επικίνδυνο περιορισμό του συλλογικού φαντασιακού για το τι είναι και το τι οφείλει να είναι η εκπαίδευση.
9. Ποιος ο στόχος των εξετάσεων αυτών;

Ο στόχος τους είναι να βελτιώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Θα μάθουμε τι έχουν κατακτήσει οι μαθητές, τι έχουν κατανοήσει καλά από τα σχολικά εγχειρίδια και τι είναι εκείνο που τους δυσκολεύει και πόσο. Με τις πληροφορίες αυτές θα μπορέσουν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας όσο και στα Προγράμματα Σπουδών.

Για τη διεξαγωγή εξετάσεων τύπου PISA και μιας σειρά υπηρεσιών που το συνοδεύουν, ο ΟΟΣΑ έχει πρόθυμα υποστηρίξει «συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα» και έχει προσχωρήσει σε συνεργασίες με πολυεθνικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες κερδοσκοπούν Αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα όπου ο ΟΟΣΑ σχεδιάζει την εισαγωγή εξετάσεων PISA. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση με τίτλο «Οι τυποποιημένες αξιολογήσεις των μαθητών στην Ευρώπη: σκοποί, οργάνωση και χρήση των αποτελεσμάτων» σημειώνει ότι «οι εθνικοί διαγωνισμοί έχουν πολλούς στόχους: σήμερα, χρησιμεύουν συχνότερα είτε για να πιστοποιούν το επίπεδο των μαθητών, είτε για να επιτρέπουν τον έλεγχο των σχολικών μονάδων ή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του».

Αν πραγματικά το ΥΠΑΙΘ ήθελε να κάνει «διορθωτικές παρεμβάσεις», μετά από δύο χρόνια λοκ ντάουν, θα μπορούσε να υλοποιήσει τις προτάσεις για δημιουργία τμημάτων Ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία, για αναδιάταξη και μείωση της ύλης, για κάλυψη των κενών στα σχολεία, για μείωση των μαθητών ανά τάξη… Αντί αυτών προτάσσει τις εξετάσεις, γιατί στοχεύει στην πλήρη κατηγοριοποίηση των σχολείων.

140528-ddebbacf53ce82e7d58cbcd8e

10. Έχουν ξαναγίνει τέτοιες εξετάσεις στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη;

Η Ελλάδα αποτελεί από τις ελάχιστες εξαιρέσεις της ΕΕ που ως τώρα δεν συλλέγουν (α) συστηματικά, (β) σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο και (γ) σε εθνικό επίπεδο στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και δεν διεξάγουν εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα. Από το 2009 και μετά, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών έχει σταδιακά θεσμοθετήσει εξετάσεις για την αποτίμηση και διασφάλιση ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Κύπρος, Τσεχία, μεταξύ άλλων. Με την θεσμοθέτηση της «Ελληνικής PISA», η χώρα μας θα ανήκει στην κατηγορία χωρών που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο.

Από το 1992 (κυβέρνηση Μητσοτάκη), είχε προωθηθεί η διενέργεια εξετάσεων περιφερειακού επιπέδου, ώστε να συνδέονται οι επιδόσεις των μαθητών με την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

Εδώ και πάνω από 15 χρόνια γίνονται εξετάσεις PISA και στην Ελλάδα… https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/

Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-16 180950
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, θέλοντας να δείξει δήθεν «καινοτομία» αποκρύπτει την αλήθεια. Ας μας πει ποια μέτρα πήρε από «συμπεράσματα» προηγούμενων ετών (2012, 2015, 2018). Το ΥΠΑΙΘ κρύβει ακόμη ότι οι εξετάσεις PISA πραγματοποιούνται κάθε 3 χρόνια, και όχι κάθε χρόνο όπως εφαρμόζεται με τον Ν.4823/άρθρο 104 και βέβαια όχι στο Δημοτικό. Όπου οι εθνικές εξετάσεις γίνονται στο Δημοτικό (Γερμανία, Γαλλία, Η.Β κλπ), συνοδεύονται από μεγάλη σχολική διαρροή μαθητικού πληθυσμού, από αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, από κατηγοριοποίηση των μαθητών και από διαμόρφωση του μέλλοντός τους σε πολύ μικρές ηλικίες.

Δείτε, ακούστε:

Εκδήλωση Συλλόγων: https://www.youtube.com/watch?v=6UsF0icAvfU

Εκδήλωση Συλλόγου Καλλιθέας – Μοσχάτου: https://www.youtube.com/watch?v=hjqzUB4LQjQ

Εκδήλωση Συλλόγου Γλυφάδας – 3Β: https://www.youtube.com/watch?v=u2pUA6Td4AI

Εκδήλωση Παρεμβάσεων για αξιολόγηση: https://www.youtube.com/watch?v=Q8qX0TbstOY&t=26s

Εκδήλωση ΔΟΕ για αξιολόγηση: https://www.youtube.com/watch?v=L9dq1MA3yqg&t=134s

EBT-L-STRIKEDAYTWO-0223-12