1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Η Κριτική Εκπαίδευση για το Σχολείο των Κοινωνικών Αναγκών»
Παιδαγωγικό Τμήμα Θεσσαλονίκης, Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
20-22 Απρίλη 2018

Σε μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, καθώς και  κυριαρχίας ποικίλων παραλλαγών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, όσοι και όσες υποστηρίζουν και προωθούν την κριτική εκπαίδευση καλούνται να συμβάλουν με συστηματικό, δημιουργικό και αποφασιστικό τρόπο στο άνοιγμα ενός διαφορετικού-εναλλακτικού δρόμου αντίστασης, ανατροπής και ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η πραγματοποίηση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κριτικής Εκπαίδευσης, το οποίο οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Τοποθετώντας στο επίκεντρο τα ζητήματα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και των παιδαγωγικών πρακτικών, η θεματολογία του Συνεδρίου είναι ευρεία. Εκτείνεται από την κριτική κατανόηση του χαρακτήρα και των συνεπειών της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση μέχρι τη μελέτη τόσο θεωρητικών προβλημάτων της κριτικής εκπαίδευσης όσο και συγκεκριμένων παρεμβάσεων που εμπνέονται από τη θεωρία και τη δράση της.

Η Κριτική εκπαίδευση διαμορφώνεται από τον στοχασμό, την παρέμβαση και τη δράση τόσο στο πεδίο της θεωρίας όσο και των κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών ανταγωνισμών στο χώρο της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό επανεξετάζει διαρκώς και θέτει υπό δοκιμασία τις θεωρητικές αφετηρίες της, με σκοπό να μορφώσει τους εκπαιδευτικούς ως εργάτες πολιτισμού και τους μαθητές ως κριτικά σκεπτόμενους και ενεργούς δρώντες, ώστε, από κοινού, να δημιουργούν το παρόν και το μέλλον τους με βάση τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης και δικαιοσύνης.