ΦΕΚ για την αξιολόγηση: copy paste το κριτήριο αδ με το κριτήριο βα! (χάθηκαν στη μετάφραση;)

Δημήτρης Μαριόλης

Σοκ και δέος! Μια πρώτη ανάγνωση του ΦΕΚ για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αρκεί για να καταλάβει κανείς την εκπαιδευτική κόλαση που μας ετοιμάζουν.

Για την ώρα όμως ας αναδείξουμε μία μόνο φαιδρή πτυχή της αξιολόγησης που προωθούν οι “άριστοι”. Σύμφωνα πάντα με το ΦΕΚ, τα πεδία στα οποία εστιάζει η ατομική αξιολόγηση είναι δύο:

Α. Το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού (Α1: Γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2: παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης) και

Β. η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού

Τα δύο πεδία εξειδικεύονται σε κατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους αναλύονται σε υποκατηγορίες. Το ατελείωτο πλήθος των δεικτών αξιολόγησης προκαλεί αίσθηση ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς καθώς ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αφού ο/η σύμβουλος είναι αδύνατον να ελέγξει όλες αυτές τις παραμέτρους, θα τις χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν για να επιβραβεύσει τους υπάκουους και να “κάνει σκόνη και φτερό” όποιον επιλέξει. Πρόκειται για την αποθέωση της αυθαιρεσίας και της υποταγής της ζωντανής εκπαίδευσης!

Τα Α1 και Α2 υποπεδία αναλύονται σε κατηγορίες αα, αβ, αγ, αδ, αε και βα, ββ αντίστοιχα.

Παραθέτω απλώς τις κατηγορίες αδ και βα, όπως ακριβώς είναι στο ΦΕΚ:

αδ) Παιδαγωγικό κλίμα μάθησης και διαχείριση της τάξης:
Αξιολογούνται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η αποδοχή
της διαφορετικότητας,
η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και τα λοιπά
μέλη της σχολικής κοινότητας.

βα) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης
Αξιολογείται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών, στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

(με έντονα γράμματα τα κοινά σημεία)

Ακολουθούν οι στήλες “Μη ικανοποιητικό, Ικανοποιητικό, Πολύ Καλό, Εξαιρετικό” με ανάκατες, πάνω κάτω τις ίδιες διατυπώσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4823/21, αρθρ. 66, π.1α, Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

Είναι σαφές λοιπόν, όσον αφορά τη συνέχεια και τη συνοχή του κειμένου, ότι το βα επαναλαμβάνει το αδ και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του διευθυντή. Ακόμα όμως και εάν θεωρήσουμε ότι το συγκεκριμένο εδάφιο αναφέρεται σε παραμέτρους που αξιολογούν και ο/η σύμβουλος και ο/η διευθυντής/ντρια, δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται δύο φορές στα κριτήρια γιατί πολύ απλά τότε συνυπολογίζονται και δύο φορές! Για να το πούμε πιο απλά, η επανάληψη ενός δείκτη αξιολόγησης δύο φορές αποκαλύπτει το μέγεθος της αυθαιρεσίας και της υποκειμενικότητας της αξιολόγησης.