Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση πανηγυρίζουν αντί να ντρέπονται!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Καταγραφή δεδομένων για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2020 2021

3 στα 10 Τμήματα δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο
5 στα 10 Τμήματα δεν έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για επαρκή σύνδεση στο διαδίκτυο
9 στους 10 εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν προσωπικό εξοπλισμό
8 στους 10 μαθητές/τριες χρησιμοποιούν προσωπικό εξοπλισμό
9 στα 10 σχολεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρο εργασίας για ΕξΑΕ
1 στους 10 μαθητές/τριες ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά μαθήματα
2 στους 10 μαθητές/τριες παρακολουθούν ΜΟΝΟ από κινητό τηλέφωνο
2 στους 100 μαθητές/τριες θαααα πάρουν tablet από το Υπουργείο

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καλλιθέας – Μοσχάτου αμέσως μετά την επιβολή της αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απέστειλε στις Σχολικές Μονάδες της Καλλιθέας και του Μοσχάτου ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σύντομης καταγραφής των δεδομένων για την ΕξΑΕ. Η καταγραφή των στοιχείων που παραθέτουμε πραγματοποιήθηκε από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Στην Καλλιθέα και το Μοσχάτο φοιτούν στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία:

6.865 μαθητές/τριες  σε 333 τμήματα. Το δείγμα της έρευνας αναφέρεται σε 3.182 μαθητές/τριες και σε 180 Τμήματα, δηλαδή αναφέρεται σχεδόν στους μισούς μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Καλλιθέας και του Μοσχάτου.

Ευχαριστούμε τα Σχολεία, τα Νηπιαγωγεία και τις/τους συναδέλφους που βοήθησαν στην καταγραφή.

Η συλλογή των δεδομένων συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα Σχολεία και Νηπιαγωγεία.

Η καταγραφή δημοσιεύεται σε αρχείο .pdf, για να την διαβάσετε ή να την κατεβάσετε κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Η καταγραφή δημοσιεύεται σε αρχείο .pdf, για να την διαβάσετε ή να την κατεβάσετε κάντε κλικ στην εικόνα.