“Το ΥΠΑΙΘ εδώ και δυο χρόνια είναι κλεισμένο σε ένα γυάλινο πύργο αυθαίρετων αποφάσεων…”

Γιάννης Αναγνωσταράς, Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022., παρέμβαση στον ραδιοφωνικό σταθμό “Alpha 9.89”

Παρέμβαση του Γιάννη Αναγνωσταρά στον ραδιοφωνικό σταθμό “Alpha 9.89”