ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ FREINET TO MAH TOY 1968

μετάφραση: Παυλίνα Νικολοπούλου

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ I.C.E.M ΣΤΙΣ 11 ΜΑΗ 1968

προς την U.N.E.F, το S.N.E. Sup  και την F.E.N. [*]

Οι εκπαιδευτικοί της Κίνησης του Σύγχρονου Σχολείου – Παιδαγωγικής Freinet  έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που θα οξυνθούν  στην εκπαίδευση  σε όλα τα επίπεδα, ως αποτέλεσμα:

  • της έλλειψης προσαρμογής  της εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία και της ιστορικής καθυστέρησης του σχολείου
  • της απουσίας αξιόλογης Παιδαγωγικής ικανής να εγγυηθεί τα δικαιώματα της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού και του μαθητή
  • της  ταξικής ανισότητας απέναντι στο δικαίωμα στην εκπαίδευση
  • της  ανασφάλειας της νεολαίας  σε σχέση με το μέλλον της

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την πλήρη αλληλεγγύη τους στις φοιτητικές ενώσεις και στους εκπαιδευτικούς  για τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει.

ΕΥΧΟΝΤΑΙ να συνεχιστεί η διασύνδεση  μεταξύ των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και της εργατικής τάξης, στο πλαίσιο της αναγκαίας ενίσχυσης της ενότητας όλων των εργαζομένων.

Σε αρμονία με τις απόψεις του ιδρυτή του κινήματος C. Freinet, οι εκπαιδευτικοί της Κίνησης του Σύγχρονου Σχολείου δεσμεύονται να αγωνιστούν για τη δημιουργία ενός νέου λαϊκού σχολείου, όπου οι σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους νέους δε θα βασίζονται πλέον στην εξουσία, αλλά στην ισότιμη συνεργασία και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Για το I.C.E.M.  η πρόεδρος

Εlise Freinet


Σημειώσεις

[*] I.C.E.M: Institut  Cooperatif  de l’ ΄Ecole Moderne (Συνεργατικό Ινστιτούτο για το Μοντέρνο Σχολείο)

U.N.E.F: Union Nationale des Etudiants de France (Εθνική Ένωση Φοιτητών Γαλλίας)

S.N.E. Sup: Syndicat Νational de l’enseignement supérieur (Εθνική Ένωση Ανώτατης Εκπαίδευσης)

F.E.N.: Fédération de l’Éducation Νationale (Εθνική Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Εκπαίδευση)

[2] ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Ένα χάσμα, που βαθαίνει μέρα με τη μέρα, χωρίζει όλο και περισσότερο το παραδοσιακό δημόσιο σχολείο, που έχει προσαρμοστείκατά κάποιον τρόπο στην καπιταλιστική δημοκρατία των αρχών του αιώνα, και  τις επιτακτικές ανάγκες μιας τάξης που αισθάνεται την αναγκαιότητα να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές σύμφωνα με την εικόνα  της κοινωνίας που  οραματίζεται και της οποίας ήδη έχει αρχίσει  τη μεγαλειώδη οικοδόμηση.

Οι παιδαγωγοί οφείλουν πλέον, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να συνειδητοποιήσουν τη δυσκολία προσαρμογής του σχολείου στην πραγματική ζωή, να επιχειρήσουν την αναζωογόνηση της σχολικής ζωής, που  αποτελεί επιτακτική ανάγκη, να προσπαθήσουν  με τόλμη,  αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις της νέας ζωής, να προσαρμόσουν αυτήν  τη ζωή στην σκέψη τους, στις τεχνικές τους, στις υποχρεώσεις τους. Να  σταματήσουν να καθυστερούν το μέλλον στο όνομα  των συνηθισμένων πρακτικών  οι  οποίες  δεν είναι πλέον παρά ένα επικίνδυνο εμπόδιο στη ζωή που έρχεται.

Στη  δική μας ομάδα, των πρωτοπόρων παιδαγωγών, που συσπειρώνεται γύρω από την ιδέα- σύμβολο της τυπογραφίας στο σχολείο, επανέρχεται το καθήκον και η τιμή να πραγματοποιήσουμε αυτήν τη στοιχειώδη προσαρμογή των παιδαγωγικών μας αντιλήψεων, των μέσων και των τεχνικών εργασίας μας, στην υπηρεσία της ζωής.

Εδώ και είκοσι χρόνια, αγωνιζόμαστε για να αναδείξουμε  από την ίδια την καρδιά του δημόσιου σχολείου, εκείνο το Σχολείο του Λαού, του οποίου έχουμε με επιμέλεια επεξεργαστεί τις βασικές τεχνικές. Είμαστε ήδη πολλοί  εκείνοι που, όχι μόνο στη σκέψη και στη θεωρία αλλά και στην πράξη, έχουμε γεφυρώσει το χάσμα. Σήμερα πρέπει να κινητοποιήσουμε  την πλειοψηφία των παιδαγωγών για την κρίσιμη και ουσιώδη μάχη μας, προετοιμάζοντας επιμελώς– για να μιλήσουμε δυστυχώς την τρέχουσα γλώσσα στρατηγικής, αλίμονο! – τα βασικά περάσματα, ρίχνοντας πάνω από το χάσμα τις γέφυρες που θα επιτρέψουν στους δισταχτικούς να ενωθούν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με  το κύριο σώμα των στρατευμάτων της νέας λαϊκής εκπαίδευσης.

Εξάλλου, δεν διεκδικούμε το μονοπώλιο αυτής της προσαρμογής,  ούτε  προσπαθούμε να καθορίσουμε πρόωρα τους τύπους μιας σχολικής ζωής της οποίας η δυναμική ανάπτυξη αποτελεί τον μεγάλο νόμο της Παιδαγωγικής. Περήφανοι για το παρελθόν μας, ισχυροί από την εμπειρία μας, ξεκινάμε για τη μάχη, μια εμπροσθοφυλακή, φωτισμένη και άγρυπνη. Αλλά στη συνέχεια όλοι μαζί, παιδαγωγοί του λαού, ανάμεσα στο λαό,  στον αγώνα του λαού,  θα δημιουργήσουμε  το Σχολείο του Λαού.

C. FREINET

Κίνημα για το Νέο Σχολείο Γαλλίας