ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετάφραση/σχολιασμός: Αδριανή Προκόπη

Δημοσιεύτηκε η έκθεση συμμόρφωσης της 3ης αξιολόγησης για την Ελλάδα. Η έκθεση στις τελευταίες σελίδες χωρίζεται σε 2 μέρη: στο πρώτο μέρος περιγράφεται η εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών προκειμένου να κλείσει η 3η αξιολόγηση και η κατάσταση μέχρι τις 18/1/2018 και στο δεύτερο μέρος αναλύεται η λίστα των προαπαιτούμενων για την 4η αξιολόγηση.

Στη σελίδα 39 στο σημείο 50 περιγράφεται τι ψηφίστηκε για την εκπαίδευση στις 15 Γενάρη αλλά και τι επιπλέον χρειάζεται. Διαβάζουμε στο πρώτο μέρος:

Εκπαίδευση. Ώρες Εκπαιδευτικών. Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία:

Α. για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως 30 ώρες την εβδομάδα.

Β. για τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, οι οποίες θα εφαρμοστούν το σχολικό έτος 2018-2019

Γ. αποκλεισμός της ώρας σίτισης από το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Οι αρχές μαζί με τον ΟΟΣΑ θα επανεξετάσουν όλους τους σχετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων στοιχείων, μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

Το εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι μια σειρά από προαπαιτούμενα (όπως αμέσως παρακάτω σχετικά με την ιδιοκτησία των φαρμακείων) θεωρούνται ως ολοκληρωμένα (done), στα προαπαιτούμενα για την εκπαίδευση υπάρχει η ένδειξη σε αναμονή (pending).  Στη διπλανή στήλη μάλιστα γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένο αναφέροντας  ότι εκκρεμούν νόμοι και εγκύκλιοι ως μέρος της συμφωνίας και του νόμου που ψηφίστηκε.

σελ 49 Νο 50 Education. Teaching hours. The authorities will adopt legislation on i) the obligatory presence of teachers in schools to 30 hours per week; ii) the criteria and the timeline for the merging of school units starting in the school year 2018-2019 and iii) the exclusion of the lunch hour from the teaching hours of teachers. The authorities together with the OECD will review all relevant indicators including latest data by April 2018. Yes (Omnibus bill) Pending Legislation adopted as part of the law 4512/2018 (omnibus). Circulars to be issued in line with the agreement. 

Στο δεύτερο μέρος στη σελίδα 60 στο σημείο 38 διαβάζουμε:

Εκπαίδευση. Μέχρι το Μάρτιο του 2018

Α. Υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μελλοντική επιλογή και αξιολόγηση των ανώτερων και κατώτερων στελεχών της εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίσουν την αποπολιτικοποίηση, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του ΑΣΕΠ στις σχετικές επιτροπές, αναβάθμιση του ρόλου τους μέσα στην σχολική μονάδα και προσδιορισμός των προοπτικών της σταδιοδρομίας τους.

Β. Έγκριση νόμου για την αναβάθμιση των φορέων  που θα είναι αρμόδιοι για τις αξιολογήσεις

Γ. Έγκριση νόμου για το ανώτερο προσωπικό της εκπαίδευσης, αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και εξορθολογισμός πόρων.

σελ 60 Νο 38 Education. By March 2018, (i) adopt legislative measures on future appointments and evaluation of head teachers and senior ministry of education staff to ensure a depoliticised, transparent and meritocratic process including the involvement of ASEP in relevant committees and upgrade their role within the school units and specifying their career prospects (ii) pass a law on upgrading the bodies responsible for evaluations and (iii) pass a law on the evaluation of senior education staff, school self-evaluation and rational use of resources. 

Είναι φανερό ότι τίποτα δεν έχει λήξει ακόμη. Η ώρα της σίτισης, η επιβολή της 30ωρης υποχρεωτικής παραμονής καθώς και η συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων είναι θέματα που ακόμη δεν έχουν κλείσει.

Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να είναι σε αγωνιστική εγρήγορση. Όλες και όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων. Μαζικά, μαχητικά και συλλογικά απαντάμε στην επίθεση της Κυβέρνησης.

Ολόκληρη η Έκθεση εδώ