Συγκρουσιακή πολιτική: Η απεργία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2006

Πάνος Ντούλας

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την απεργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας το φθινόπωρο του 2006. Με εργαλείο θεωρητικής ανάλυσης τις έννοιες της Συγκρουσιακής Πολιτικής, έτσι όπως έχουν περιγραφεί από την Della Porta, τον Tilly, τον Σεφεριάδη και άλλες-ους, εξετάζει όψεις του κινήματος εκείνου όπως το διεκδικητικό ρεπερτόριο, τις μορφές δράσης, την ιδεολογία, την έκβαση, κ.ά. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κινητοποίηση αρχικά με τυπικά συμβατικά χαρακτηριστικά και έκβαση ασαφή αλλά στη συνέχεια με όψεις μαχητικής παρεμπόδισης και αντισυστημικές στιγμές που πιθανώς είχαν μακροπρόθεσμες δυνητικές επιδράσεις στο εκπαιδευτικό και ευρύτερα κοινωνικό κίνημα της Ελλάδας. 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο της εργασίας για να τη διαβάσετε ή να την κατεβάσετε

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο της εργασίας για να τη διαβάσετε ή να την κατεβάσετε