ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017-18

του Πάνου Ντούλα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Με βάση τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αιρετός Β. Παληγιάννης για την Πρωτοβάθμια (ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, 2018) και ο Αιρετός Ν. Κορδής (ΚΟΡΔΗΣ, Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει έως τώρα στη Β/θμια Εκπαίδευση, 2018) για τη Δευτεροβάθμια, οι αναπληρωτές συνολικά στην εκπαίδευση είναι 22.732, ένας αριθμός που τείνει να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο (ΚΟΡΔΗΣ, Η Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση στην Ελλάδα το 2017, 2017).

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Αν αναλογιστούμε ότι ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών είναι κατά προσέγγιση 134.000, τότε γύρω στο 15% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές (Διάγραμμα 1), με μεγαλύτερο ποσοστό στην Πρωτοβάθμια, όπως θα δούμε παρακάτω.

              Διάγραμμα 1: Αναλογία μονίμων-αναπληρωτών

ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ανά Δομή Εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές Γενικής είναι διπλάσιοι των αναπληρωτών Ειδικής, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2:

Διάγραμμα 2: Αναπληρωτές ανά κατηγορία σχολείου

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ανά εργασιακή σχέση (δηλ πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), σχεδόν το ένα δέκατον των αναπληρωτών δουλεύουν με μειωμένο ωράριο (και αποδοχές) όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3:

Διάγραμμα 3: Αναπληρωτές ανά εργασιακή σχέση

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ανά κλάδο συνολικά, πλειοψηφούν οι Δάσκαλοι με το ¼ των προσλήψεων να είναι σε αυτόν τον κλάδο. Ακολουθούν κοντά στο 10% των συνολικών προσλήψεων οι Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι Ειδικής και Φιλόλογοι, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4 και στο Διάγραμμα 5:

Διάγραμμα 4: Αναπληρωτές ανά κλάδο σε απόλυτο

Διάγραμμα 5: Αναπληρωτές ανά κλάδο σε ποσοστό

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι προσλήψεις αναπληρωτών ξεπέρασαν τις 15.000 (συγκεκριμένα 15.165 μέχρι στιγμής), όπως σημειώνεται στο πιο πρόσφατο σχετικό άρθρο (ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, 2018), παρά τις αλλαγές που έγιναν με την καθιέρωση 6ωρου στα Δημοτικά (ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, 2016).

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Αυτό σημαίνει ότι οι αναπληρωτές είναι πλέον σχεδόν το 20% των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην Πρωτοβάθμια, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6. Αυτό το ποσοστό πιθανώς είναι πιο αυξημένο σε δυσπρόσιτες περιοχές και στην Ειδική Αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία.

Διάγραμμα 6: Αναλογία μόνιμων-αναπληρωτών πρωτοβάθμιας

ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Οι περισσότεροι αναπληρωτές (πάνω από τα δύο τρίτα) στην Πρωτοβάθμια δουλεύουν στη Γενική Αγωγή. Μια γενική εικόνα της κατανομής ανα δομή εκπαίδευσης είναι αυτή που φαίνεται στο Διάγραμμα 7:

Διάγραμμα 7: Αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας ανά δομή

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Η συντριπτική πλειοψηφία των αναπληρωτών είναι πλήρους ωραρίου στην Πρωτοβάθμια, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8:

Διάγραμμα 8: Αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας ανά εργασιακή σχέση

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ανά Ειδικότητα/Κλάδο κατανέμονται όπως μας δείχνει ο Πίνακας 1, με την πλειοψηφία να ανήκει στους κλάδους ΠΕ70 (Δασκάλων) και Νηπιαγωγών, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 9:

Πίνακας 1: Πίνακας Πρωτοβάθμιας ανά κλάδο

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ

ΠΕ70

5.916

4.283

1.633

ΠΕ60

2.607

1.847

760

ΠΕ71

2.242

 

2.242

ΠΕ08

1.227

1.211

16

ΠΕ32

840

831

9

ΠΕ16.01

586

516

70

ΠΕ06

532

525

7

ΠΕ11

429

368

61

ΠΕ19/20

412

364

48

ΠΕ07

229

229

 

ΠΕ05

61

61

 

ΠΕ61

49

 

49

ΠΕ18.41

35

35

 

Διάγραμμα 9: Αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας ανά κλάδο

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι αναπληρωτές ξεπέρασαν τις 7.500 (συγκεκριμένα 7.567), το υψηλότερο νούμερο μετά την αύξηση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών ΔΕ το 2013 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 2013) που περιόρισε τότε δραστικά τον αριθμό των αναπληρωτών. Αυτό το ποσοστό πιθανώς είναι πιο αυξημένο σε δυσπρόσιτες περιοχές και σε συγκεκριμένες δομές πχ Ειδική Αγωγή, Μουσικά Σχολεία, κ.ά., αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Οι αναπληρωτές είναι πλέον πάνω από το 10% των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στη Δευτεροβάθμια, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 10:

Διάγραμμα 10: Αναλογία μονίμων-αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας

ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Οι περισσότεροι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας (πάνω από τους μισούς) δουλεύουν στη Γενική Αγωγή, αν και η αναλογία μονίμων-αναπληρωτών είναι δυσμενέστερη στην Ειδική Αγωγή. Μια γενική εικόνα της κατανομής ανα δομή εκπαίδευσης είναι αυτή που φαίνεται στο Διάγραμμα 11:

Διάγραμμα 11: Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας ανά δομή εκπαίδευσης

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Η πλειοψηφία των αναπληρωτών είναι πλήρους ωραρίου στη Δευτεροβάθμια αλλά οι μειωμένου ωραρίου είναι τριπλάσιοι σε ποσοστό από την Πρωτοβάθμια, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 12:

Διάγραμμα 12: Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας ανά εργασιακή σχέση

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ανά Ειδικότητα/Κλάδο κατανέμονται όπως μας δείχνει ο Πίνακας 2, με την πλειοψηφία να ανήκει στους κλάδους ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών) όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13 και στο Διάγραμμα 14:

Διάγραμμα 13: Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας ανά κλάδο σε απόλυτο

Διάγραμμα 14: Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας ανά κλάδο σε ποσοστό

Πίνακας : Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας ανά κλάδο

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ02

2.058

ΠΕ03

1.131

ΠΕ04.01

470

ΠΕ16.01

373

ΠΕ04.04

352

ΤΕ16

255

ΠΕ04.02

206

ΠΕ19

190

ΠΕ06

185

ΠΕ09

179

ΠΕ14.04

159

ΠΕ01

157

ΠΕ08

156

ΠΕ18.12

142

ΠΕ10

137

ΠΕ18.10

116

ΠΕ16.02

115

ΠΕ17.02

95

ΠΕ11

88

ΠΕ18.02

77

ΠΕ18.36

68

ΤΕ01.19

67

ΠΕ17.03

65

ΠΕ18.33

61

ΠΕ18.04

59

ΠΕ18.01

52

ΠΕ04.05

50

ΠΕ14.01

50

ΠΕ18.23

50

ΠΕ15

43

ΠΕ05

41

ΠΕ13

36

ΠΕ07

34

ΠΕ12.05

33

ΠΕ18.18

32

ΠΕ12.04

31

ΠΕ18.24

27

ΠΕ17.04

18

ΠΕ17.01

17

ΠΕ12.01

15

ΠΕ18.41

13

ΠΕ18.07

12

ΠΕ18.31

7

ΠΕ12.06

6

ΔΕ01.01

5

ΠΕ18.20

5

ΠΕ18.09

4

ΠΕ18.08

3

ΠΕ18.38

3

ΠΕ32

3

ΔΕ01.02

2

ΔΕ01.11

2

ΠΕ18.44

2

ΤΕ01.25

2

ΤΕ01.37

2

ΔΕ01.04

1

ΠΕ18.29

1

ΠΕ33

1

ΤΕ01.02

1

ΤΕ01.06

1

ΤΕ01.20

1

ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν πριν, μια τελική σύγκριση (Πίνακας 3) δείχνει τα εξής σε κάποιες βασικές κατηγορίες:

Πίνακας 3: Σύγκριση Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας

 

ΠΕ

ΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

Αριθμός αναπληρωτών 2017-18

15.165

7.567

Ποσοστό επί συνόλου εκπαιδευτικών της βαθμίδας

18%

10%

Ποσοστό αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου

5%

17%

Ποσοστό αναπληρωτών Ειδικής κάθε βαθμίδας

32%

30%

Αριθμός κλάδων/ειδικοτήτων αναπληρωτών

13

61

Πολυπληθέστερος κλάδος αναπληρωτών

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Ποσοστό πολυπληθέστερου κλάδου αναπληρωτών

39%

27%

Ευχαριστώ τους δύο αιρετούς Β. Παληγιάννη και Ν. Κορδή για τα πολύτιμα στοιχεία!


Πηγές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. (2013, 05 09). ΦΕΚ Α 107/2013, ΝΟΜΟΣ 4152. Ανάκτηση από ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: https://tinyurl.com/khd7pef

ΚΟΡΔΗΣ, Ν. (2017, 11 28). Η Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση στην Ελλάδα το 2017. Ανάκτηση από http://nekordis64.blogspot.gr: https://tinyurl.com/yd23fl89

ΚΟΡΔΗΣ, Ν. (2018, 02 19). Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει έως τώρα στη Β/θμια Εκπαίδευση. Ανάκτηση από xenesglosses.eu: https://tinyurl.com/ycsfgnz7

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Β. (2018, 02 25). Σε «ομηρία» 15.165 αναπληρωτές Π.Ε – Αναγκαία η μονιμοποίηση τους. Ανάκτηση από alfavita.gr: https://tinyurl.com/yaoumb8e

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, Κ. (2016, 05 06). Αναπληρωτές: πώς και από πού θα κόψει. Ανάκτηση από alfavita.gr: https://tinyurl.com/ya2o2s9c