Πολιτική Δημοσίευσης

Ως Εκπαιδευτική Λέσχη καλωσορίζουμε την επιστημονική αντιπαράθεση και διαφωνία για διάφορα ζητήματα. Στην επιστήμη εξάλλου συχνά δεν υπάρχει ομοφωνία. Η αντιπαράθεση αυτή πρέπει να έχει, όπως είναι φυσικό, κάποια χαρακτηριστικά. Να είναι τεκμηριωμένη, προκειμένου να προάγεται η επιστήμη και να αποφεύγει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς που συχνά δίνουν την αίσθηση προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θεωρούμε ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις δε συνεισφέρουν στον επιστημονικό διάλογο και δεν ενθαρρύνουμε την αποστολή και τη δημοσίευση άρθρων στα οποία η αντιπαράθεση εκφεύγει από το καθαρά επιστημονικό πεδίο. Ως εκ τούτου, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε κείμενα τα οποία δεν πληρούν τους παραπάνω βασικούς κανόνες από εδώ και στο εξής. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας για την κατανόηση

Εκπαιδευτική Λέσχη