Παιδαγωγική Διημερίδα Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καλλιθέας Μοσχάτου

Από τα κινήματα της νέας Αγωγής έως την Κριτική Παιδαγωγική

εργαστήρια για την τέχνη της αγωγής – για τις Τέχνες στην αγωγή

 Για δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια πατήστε εδώ

6 & 7 Απριλίου 2019

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(Λασκαρίδου 37 – ΗΣΑΠ Ταύρος)

Θεωρούμε σημαντικό να προσεγγίσουμε την εργασία μας όχι μόνο από τη σκοπιά των όρων εργασίας, αλλά και από την πλευρά του περιεχομένου της. Να δούμε όχι μόνο τις υλικές συνθήκες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και το  υποκείμενο – παιδί  για το οποίο βρισκόμαστε και δουλεύουμε στο δημόσιο σχολείο.

Εδώ και 30 χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από υπερεθνικούς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, Ε.Ε.) και κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερης αντίληψης, να παρέμβουν στο ρόλο του σχολείου, στον ρόλο του εκπαιδευτικού και στην αντίληψη για τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να οικοδομήσουν μια εργαλειακή αντίληψη για το σχολείο, μεταφέροντας τις ιδέες, τις πρακτικές και τις στοχεύσεις της αγοράς, στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Να μετατρέψουν το σχολείο σε ένα εργαλείο χρησιμοθηρικής και δια βίου κατάρτισης. Σε αυτή την κατεύθυνση  προσαρμόζονται όλες οι υποτιθέμενες «μεταρρυθμιστικές» πρωτοβουλίες, οι απόπειρες για κατηγοριοποίηση και ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων μέσω της αξιολόγησης, η πλειοψηφία των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, η μετατροπή των μορφωτικών εφοδίων σε μετρήσιμα προσόντα. Σε αυτό το πλαίσιο η παιδαγωγική υποβιβάζεται στο επίπεδο διδακτικών πρακτικών και δεξιοτήτων. Το υποκείμενο μαθητής μετατρέπεται σε προϊόν με δείκτες αποτελεσματικότητας. Το υποκείμενο εκπαιδευτικός απαξιώνεται και γίνονται διαρκείς προσπάθειες να χειραγωγηθεί.

Απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες χρειάζεται να ξαναστήσουμε την παιδαγωγική μας αντίληψη, στη θέση μιας ενεργητικής παρέμβασης για το παιδί και το δημόσιο σχολείο. Να ξαναπροβάλλουμε τις κοινωνικές συσχετίσεις μιας μετασχηματιστικής παιδαγωγικής. Να ανοίξουμε μια συλλογική συζήτηση για την αναγκαιότητα ενός μορφωτικού ρεύματος μέσα από το εκπαιδευτικό σώμα και επί της ουσίας. Φιλοσοφία της διημερίδας, λοιπόν δεν είναι γενικά η προβολή κάποιων πρακτικών ή «καινοτομιών» στο υπάρχον πλαίσιο.

Επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μέσα από την φιλοσοφία της Κριτικής Παιδαγωγικής.

Συζητάμε και παρουσιάζουμε σχεδιασμό και  δράσεις που αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη του. Σχεδιασμό που έχει ως αφετηρία του τη συνειδητοποίηση της  αναγκαιότητας του μετασχηματισμού (παιδαγωγική ως πολιτική πράξη) και που συνεπώς  προσανατολίζεται σε δράσεις  που δεν επιδιώκουν μόνο, να προσθέσουν στοιχεία σε ένα υπάρχον σώμα γνώσης για τη διδασκαλία, αλλά κυρίως  να μετασχηματίσουν στάσεις και να δημιουργήσουν νέες μορφές αντίληψης στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μαθητών με κριτική σκέψη και  συνείδηση.

Δείτε το πρόγραμμα της διημερίδας εδώ