Η κατάσταση στα σχολεία ειδικής αγωγής είναι ένα ναρκοπέδιο.

Συνέντευξη του Γιάννη Αναγνωσταρά στο Ράδιο ΜέΡΑ

Ο Γιάννης Αναγνωσταράς. μέλος ΔΣ ΔΟΕ (Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας), μιλά στο Ράδιο ΜέΡΑ και την Μπούλικα Μιχαλοπούλου, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων και τους τραγικούς χειρισμούς του Υπουργείου:

“Η κατάσταση στα σχολεία ειδικής αγωγής είναι ένα ναρκοπέδιο. Χωρίς τεστ και μέριμνα για πρόληψη, οι ζωές των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού πραγματικά διατρέχουν κίνδυνο.”