Εγκύκλιος Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ για την αξιολόγηση: το κράτος παρακράτησε!

Δημήτρης Μαριόλης

Είναι γνωστό ότι σε συγκυρίες όπου ο ταξικός ανταγωνισμός οξύνεται και αμφισβητείται η κυρίαρχη πολιτική ή πλευρές της, είναι το ίδιο το κράτος που παραβιάζει την αστική νομιμότητα, που παραβιάζει δημοκρατικές διαδικασίες, στοιχειώδη και θεσμοθετημένα δικαιώματα, αυθαιρετεί και, ενίοτε, επιδιώκει να συγκροτήσει μηχανισμούς που θα αναλάβουν να παρανομήσουν εκτεταμένα (ως παρακρατικοί μηχανισμοί και υπό την προστασία του κράτους) ασκώντας φυσική ή συμβολική βία στο κοινωνικό σώμα ή σε κοινωνικές ομάδες. Στην περίπτωσή μας, τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ έχουν αξιοποιηθεί φέτος σε τέτοια συντριπτική έκταση από δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να υποχρεωθεί να επαναλάβει το εγχείρημα του προηγούμενου Γ.Γ., αντιγράφοντας την εγκύκλιό του και εκτοξεύοντας απειλές προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο, εντελώς συμπτωματικός υποθέτουμε, ταυτόχρονος διαδικτυακός βομβαρδισμός εντολών και οδηγιών κάποιων παραγόντων της περίφημης «Ένωσης Διευθυντών» μόνο ως δράση ενός ιδιόμορφου τάγματος εφόδου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε στους/στις διευθυντές/ντριες στο σύνολό τους αλλά στους διευθυντές της Ένωσης Διευθυντών και ειδικότερα σε αυτούς οι οποίοι κινούνται στο ημίφως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκπέμποντας από κλειστές και ελεγχόμενες ομάδες (εντός των οποίων όποιος διαφωνεί διαγράφεται με ένα πάτημα του πληκτρολογίου του διαχειριστή τους) παράνομες οδηγίες προς το σύνολο του σώματος των διευθυντών. Το πλέον ακραίο παράδειγμα ήταν αυτό της εντολής να καλέσουν ξανά σε ειδικές συνεδριάσεις (που για ευνόητους λόγους θα τις αποκαλέσουν «συνεδρίαση ενημέρωσης και λήψης μέτρων για την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ») για τον προγραμματισμό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και εάν διαπιστωθεί πλειοψηφία συναδέλφων που επιμένει να υποστηρίζει τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ να τους παρωθήσουν να υπογράψουν την …απεργία-αποχή της ΔΟΕ από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και, ακολούθως, να παραβιάσουν κάθε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, να προχωρήσουν πραξικοπηματικά σε αναθέσεις και να αποστείλουν τα ονόματά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τα περαιτέρω! Γνωρίζουν πολύ καλά οι συγκεκριμένοι κύριοι ότι αυτή τη στιγμή απεργία-αποχή της ΔΟΕ από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας δεν υφίσταται, απλώς, αδίστακτα και μακιαβελικά επιχειρούν να εμπλέξουν διευθυντές και εκπαιδευτικούς σε παράνομες πράξεις και σε περιπέτειες, προκειμένου να προκαλέσουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν τα φαινόμενα αυταρχισμού και αυθαιρεσίας. Όπως γνωρίζουν πολύ καλά ότι από το νόμο δεν προβλέπεται υπαλλακτικός τρόπος άσκησης καθηκόντων του διευθυντή σε αυτή την περίπτωση. Παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα από τον 4823/21, δηλαδή το νόμο της αξιολόγησης:

 Άρθρο 97

Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας 1.

Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές 9008 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 136/03.08.2021 καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

Όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι κύριοι της «Ένωσης Διευθυντών», οι ΣΔ και συγκλήθηκαν και συνεδρίασαν και ανάρτησαν κείμενα εντός των χρονικών προθεσμιών. Επομένως, καμία υπαλλακτική αρμοδιότητα δεν μπορεί να ασκήσει ένας διευθυντής ούτε να αλλάξει μόνος του αυθαίρετα το περιεχόμενο των κειμένων παραβιάζοντας τις αποφάσεις του ΣΔ.

Η άμεση απάντηση της ΔΟΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση και υπενθυμίζει ότι κάθε παράνομη τέτοια πράξη ανάθεσης διευθυντή, θα απαντηθεί ως τέτοια από τους εκπαιδευτικούς που θα την παραλαμβάνουν με βάση σχετικό υπόδειγμα της Ομοσπονδίας και θα αρχειοθετηθεί στα εισερχόμενα του σχολείου. Δεν έχουμε παρά να χαιρετίσουμε τους δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που στηρίζουν αυτή τη μάχη και τις τελευταίες ημέρες, αλλά και τους διευθυντές και τις διευθύντριες που γύρισαν την πλάτη τους σε τέτοιες αντιδημοκρατικές και παράνομες «οδηγίες». Τις ημέρες αυτές διακυβεύονται πολλά. Πολύ περισσότερα από τα ενιαία κείμενα. Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη των Συλλόγων Διδασκόντων (ΣΔ) και ο σεβασμός στις αποφάσεις τους και στη δημοκρατική διαδικασία των συνεδριάσεών τους. Διακυβεύεται εάν θα επιβληθεί de facto η διευθυντική εξουσία επί παντός επιστητού, παραβιάζοντας ακόμα και την πρόσφατη νομοθεσία του υπουργείου.

Εδώ αξίζει να αναρωτηθεί κανείς: καλά αφού οι ίδιοι δήλωναν (βλ. δηλώσεις Κεραμέως πέρσι) ότι το 99,2% των σχολείων μπήκε στην αξιολόγηση, προς μεγάλη ικανοποίηση των ποικίλων πολέμιων των ενιαίων κειμένων, τότε προς τι αυτό το εντυπωσιακό come back στις μεθόδους του προηγούμενου Γ.Γ. του υπουργείου; Γιατί πολύ απλά τα ενιαία κείμενα: (α) διαψεύδοντας κάθε κακόβουλη και συκοφαντική κριτική αποδείχτηκαν το στιβαρό όπλο που για τρίτη σχολική χρονιά μπλοκάρει την αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση της σχολικής μονάδας (β) γιατί τη φετινή σχολική χρονιά η υιοθέτησή τους στα σχολεία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη αγωνιστικότητα, με ακόμα καλύτερη οργάνωση του αγώνα τη μάχη. Με τα ενιαία κείμενα για το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, με την απεργία-αποχή για το μπλοκάρισμα της ατομικής αξιολόγησης. Ενωτικά, μαχητικά, ανυποχώρητα.