Δράσεις που αφορούν στα παιδιά/εφήβους πρόσφυγες και τους γονείς τους

Ομάδα Τραύματος του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς – ΙΕΘΣ

Η Ομάδα Τραύματος του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς– ΙΕΘΣ (www.ibrt.gr) έχει πραγματοποιήσει τρεις δράσεις που αφορούν στα παιδιά/εφήβους πρόσφυγες και τους γονείς τους. Πρόκειται για διαδικτυακά προγράμματα που διατίθενται δωρεάν και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.

1.    Το παιδί και η απελευθέρωσή του από τη σκιά του πολύ μεγάλου φόβου (https://www.ibrt.gr/ομάδα-ειδικού-ενδιαφέροντος-sig-γσθ-παι/εικονογραφημένο-βιβλίο-για-το-ψυχολο/).
Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο και σε άλλες γλώσσες στον σύνδεσμο,
www.susannestein.de

2.    Ένας οδηγός για γονείς πρόσφυγες
(https://www.ibrt.gr/wp-content/uploads/2021/04/A_Guide_for_Refugee_Parents_Greek.pdf).
Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό και σε άλλες γλώσσες στον σύνδεσμο,
(https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2019/01/20160408_BPtK_RatgeberFluechtlingseltern_deutsch.pdf)

3.    Καλώς όρισες στην καινούργια σου ζωή
(https://www.ibrt.gr/ένα-εικονογραφημένο-βιβλίο-για-γονείς-παιδιών-που-βίωσαν-την-κακή-εμπειρία-του-πολέμου).
Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο και σε άλλες γλώσσες στον σύνδεσμο,
www.susannestein.de

σημ.
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, (τετράγλωσση έκδοση ΙΕΘΣ&ΤΟΠΟΣ) 2017, ενάχθηκε στις δράσεις της ΟΜΑΔΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.

Πηγή: https://www.ibrt.gr/