Διαδικτυακή εκδήλωση: Ελληνική PISA. Ποιος κάνει το σχολείο καλύτερο; Εναντίον της αριστείας, αξιολόγησης

Η εκδήλωση αναβάλλεται λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων προβλημάτων