Βιβλιοπαρουσίαση: Απόστολος Παρτσακλός, “Ο ένοπλος δωσιλογισμός στη Μεσσηνία. Δράση και ποινική αντιμετώπιση”

Το βιβλίο του Απόστολου Παρτσακλού πραγματεύεται το ζήτημα της ένοπλης συνεργασίας με τις κατοχικές δυνάμεις στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου, παρακολουθώντας τη δράση των κατεξοχήν ενόπλων δωσιλογικών ομάδων, των Ταγμάτων Ασφαλείας, σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε σκληρά από την ασύμμετρη βία που ασκήθηκε κατά του άμαχου πληθυσμού της από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους.

Με οδηγό το αρχειακό υλικό των Ειδικών Δικαστηρίων Δωσιλόγων Καλαμών και Ναυπλίου, στο οποίο περιλαμβάνονται  τα βουλεύματα που εκδόθηκαν και τα πρακτικά των δικών που διεξήχθησαν εκεί μετά την Απελευθέρωση, αποτυπώνεται  με αδιάψευστο τρόπο η δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας, αλλά και η αντιμετώπιση  που έτυχαν τα μέλη τους από τη Δικαιοσύνη, που έφτανε σε σημείο να επιβραβεύει τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Πρόκειται για μοναδικό πρωτογενές και συνάμα αξιόπιστο υλικό, με την επεξεργασία του οποίου ξεπερνιούνται κατά ένα μέρος οι δυσκολίες που συναντούσε η έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, λόγω της έλλειψης  είτε επίσημων πηγών που να αποκαλύπτουν εναργώς  την κατοχική δράση των Ταγμάτων είτε μαρτυριών των πρωταγωνιστών  της  ένοπλης συνεργασίας, αν αναλογιστούμε τη σιωπή που επιβλήθηκε γύρω από το ζήτημα αυτό μεταπολεμικά, ως αποτέλεσμα  της αθόρυβης ενσωμάτωσης των δωσιλόγων  στο μεταπολεμικό κράτος.