Αξιολόγηση: Η Υπουργική Απόφαση θα μείνει στα χαρτιά…

Γιάννης Αναγνωσταράς, Άντα Παραφόρου

Την έναρξη της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου μιας «διαρκούς ή δυναμικής διαδικασίας», σηματοδοτεί η υπογραφή της σχετικής Υ.Α. την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας (ανακοίνωση ηλεκτρονική σελίδα esos) και σε δεύτερο χρόνο, έστειλε στις σχολικές μονάδες.

Στη σκιά μιας βαθιάς οικονομικής ύφεσης έρχεται η Υ.Α. για την αξιολόγηση. Σε ένα τοπίο όπου οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες έχουν διογκωθεί επικίνδυνα με την επιβάρυνση από την πανδημία. Μετά τη δεκαετία που διανύθηκε, η κοινωνία στενάζει από τις κυβερνητικές επιλογές των μνημονίων και τα ασφυκτικά πλαίσια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Λεηλατημένα νοικοκυριά, εκτίναξη της ανεργίας, οικονομική συρρίκνωση των μισθών και των συντάξεων στα όρια της φτώχειας.

Το ακραίο και αντικοινωνικό πρόγραμμα Πισσαρίδη που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο αποτελεί προάγγελο και οδηγό για το μοντέλο εργαζομένου και την εκπαίδευση που θα του παρέχεται.

Ως κύριο χαρακτηριστικό της «φυγής» της ελληνικής οικονομίας προς το μέλλον είναι η «διευκόλυνση της κινητικότητας» των εργαζομένων, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η υποαπασχόληση.

Αποδόμηση του δημόσιου σχολείου

Για την εκπαίδευση η συγκεκριμένη έκθεση προτείνει ως «φάρμακο» βελτίωσης και εκτίναξης από τις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ, το ριζικό εκσυγχρονισμό, την ουσιαστική αυτονομία των σχολικών μονάδων. Εστιάζει στην έρευνα και στην καινοτομία μέσω της άρσης των «αγκυλώσεων». Για την άρση των αγκυλώσεων λογίζονται η δημοσιονομική αποκέντρωση με το πέρασμα των σχολείων στους δήμους (πόροι, χρηματοδοτήσεις, προσωπικό) – διαπιστώνεται «αναποτελεσματικότητα» του εκπαιδευτικού συστήματος και στις «πληγές» συγκαταλέγεται ότι μεγάλο μέρος των τρεχουσών δαπανών καταλαμβάνουν οι τρέχουσες δαπάνες (π.χ. μισθοί).

Δεν είναι τυχαία η αναφορά στην έκθεση Πισσαρίδη. Αποτελεί τον οδικό χάρτη της Υ.Α. για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση. Είναι το μοναδικό οδόσημο; Όχι βέβαια. Βασικοί δείκτες στο ξεδίπλωμα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν οι σχεδιασμοί του ΟΟΣΑ αλλά και του προγράμματος PISA που δεν αναγνωρίζουν όλα εκείνα τα υλικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία που καθορίζουν τους/τις μαθητές/τριες και την πρόσβασή τους στη γνώση.

Γι` αυτό μόνιμο στοιχείο συγκρισιμότητας των «αρίστων» της κυβέρνησης της Ν.Δ. αλλά και των οπαδών του τεχνοκρατικού παιδαγωγισμού είναι τα μετρήσιμα στοιχεία στη γνώση. Και προτάσσουν μια κατακρεουργημένη παιδαγωγική λειτουργία που καμία σχέση δεν έχει με την απελευθερωτική παιδαγωγική που οφείλει να παράγει το δημόσιο σχολείο για να υπηρετήσει πρώτιστα τους/τις μαθητές/τριες των τελευταίων θρανίων.

Όπως και στο Π.Δ. 152  και στην Υ.Α. δεν λαμβάνονται υπόψιν κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράμετροι (κοινωνική αφετηρία των μαθητριών/ών, οικογενειακό περιβάλλον, οικονομική κατάσταση οικογένειας και συνθήκες διαβίωσης, εξοπλισμός της σχολικής μονάδας με υλικοτεχνικά μέσα, εξεταστικά μοντέλα, σχολικά βιβλία, παιδαγωγικές μέθοδοι).

Όπως στο Π.Δ. 152 όλα εξανεμίζονται. Κοινωνική διαστρωμάτωση του μαθητικού πληθυσμού και γεωγραφική κατανομή που υψώνουν τοίχο απέναντι στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των ασθενέστερων τάξεων.

Τα συμπεράσματα των επιτροπών αποτίμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών ΟΟΣΑ και των δεικτών των μαθησιακών ικανοτήτων της PISA υπηρετούν μια νομοτέλεια: τι είδους εργαζόμενο χρειάζεται και ποια στοιχεία κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς οφείλει το σχολείο να τον εκπαιδεύσει για να αναπτυχθεί.

Τα κοινωνικά πρότυπα και οι ανάγκες οικονομικής λειτουργίας καθορίζουν τον προσανατολισμό του σχολείου, το περιεχόμενο της γνώσης και τις διδακτικές μεθόδους. Στην Υ.Α. για την αξιολόγηση είναι η δραστική μείωση των δαπανών , η υποχρηματοδότηση, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, απεμπλοκή της κεντρικής εξουσίας – κράτους από την κυρία ευθύνη της χρηματοδότησης. Φετιχοποίηση της πληροφορικής και των ψηφιακών πλατφορμών.

Ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, άνοιγμα της πόρτας του δημόσιου δωρεάν σχολείου σε κάθε επιχείρηση που το θεωρεί πεδίο αύξησης των εισόδων της και διεύρυνσης του αγοραστικού της κοινού. Αγοραία εκδοχή εμπορευματοποίησης της γνώσης.

Όπως και στο Π.Δ. προβλέπονται κλίμακες χαρακτηρισμού των σχολείων και των εκπαιδευτικών Δια βίου μάθηση (ή ισόβια κάθειρξη;) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία.

Οι διανοητικές λειτουργίες αποτελούν μετρήσιμο μέγεθος που αποτιμώνται με βάση τους δείκτες παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες καθορίζουν την «προαγωγή» ή την υποβάθμιση του σχολείου, την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού, τις επιδόσεις των μαθητριών/ών.

Τα πιστοποιητικά ποιότητας καθορίζονται από τα ατελείωτα πρότζεκτ που οφείλει το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να εκπονήσουν μέσα από τις ομάδες εργασίας στις οποίες σημειωτέον παίρνονται υπόψιν και οι απόψεις του σχολικού συμβουλίου!

Η Υ.Α. για την εσωτερική – εξωτερική αξιολόγηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να εισάγει ένα νέο τύπο σχολείου που θα υποτάσσεται στις επιταγές της Ε.Ε. – ΟΟΣΑ και PISA. Που θα υπηρετεί την κοινωνική συνθήκη για ένα εργαζόμενο ημιμαθή με ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Συνοπτικά παραθέτουμε τα δέκα άρθρα της Υ.Α. για την εσωτερική – εξωτερική αξιολόγηση όπου διαφαίνεται όλο το πλέγμα των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων που στόχο έχουν ένα φτηνό, ευέλικτο σχολείο με αντικατάσταση της γνώσης από δεξιότητες, στηριγμένο στο βαθύ ανταγωνισμό μαθητών και εκπαιδευτικών όπου τα πάντα μετριούνται και αποτιμώνται με βάση τους κανόνες που θέτει η αγορά και η ελεύθερη οικονομία.

Άρθρο 1

Σκοπός και στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης -αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Eπιμέρους στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι μεταξύ άλλων:

– η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων που επιδιώκουν την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/-τριών,

– η ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών,- η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,- η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική κοινότητα.

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της αποτελούν ο αναστοχασμός, σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών.

Άρθρο 2

Προγραμματισμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης έχει ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, η σχολική μονάδα συντάσσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό.

Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία τριών (3) υποχρεωτικών σταδίων:

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον Σύλλογο Διδασκό-

ντων, για να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας,

Άρθρο 3

Λειτουργίες, θεματικοί άξονες και δείκτες για την εσωτερική αξιολόγηση -αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται σε επίπεδο θεματικού άξονα, σε τετράβαθμη κλίμακα: 1 = μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση, 2 = επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση, 3 = καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση, 4 = εξαιρετική λειτουργία.

Άρθρο 4

Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση πριν την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση, εκτός

από τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Παιδαγωγικής Ευθύνης, είναι δυνατόν να προσκληθούν στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Π.Ε., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Ομάδες Δράσης (Α και Β):

Δράση Α. Η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού άξονα, «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» (άρθρο 3) είναι υποχρεωτική για όλους τους

Εκπαιδευτικούς.

Δράση Β. Κάθε εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία τουλάχιστον επιπλέον Ομάδα Δράσης, επιλέγοντας ένα δεύτερο θεματικό άξονα (άρθρο 3) με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας,καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Ο/Η Διευθυ-

ντής/τρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων φροντίζουν να υπάρχει, κατά το δυνατό, ισοκατανομή Ομάδων Δράσης στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Ο Συλλογικός Προγραμματισμός, η καταγραφή δηλαδή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά θεματικό άξονα, και των τίτλων των Σχεδίων Δράσης που θα αναλάβουν οι Ομάδες, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προβαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.

Στο τέλος του διδακτικού έτους, εξετάζεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν οι συνεργαζόμενες ομάδες την εργασία τους σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, σε διασχολικές συναντήσεις ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανάλογης θεματικής, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών.

Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους, οι ομάδες προβαίνουν στην λεκτική αυτοαξιολόγηση (1. μη επαρκής, 2. επαρκής, 3. καλή,4. εξαιρετική).

Άρθρο 5

Διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης -αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π.,

Άρθρο 6

Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολείο. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν,  μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους

στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του/της ΣΕΕ. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής  Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε

έτους.

Άρθρο 7

Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύ-

νης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους..

Άρθρο 8

Συντονισμός και Παρακολούθηση – Ευθύνη παρακολούθησης

1. σε περιφερειακό επίπεδο το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

2. σε εθνικό επίπεδο η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.

Άρθρο 9

Ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην οποία συντάσσονται (α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, και (δ) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10

Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

1. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, δεν προβλέπεται η εφαρμογή των διαδικασιών Συλλογικού Προγραμματισμού του άρθρου 4. Κατά συνέπεια, οι Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης θα υποβληθούν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσης, χωρίς την αναφορά των σημείων που αφορούν σε θέματα του Συλλογικού Προγραμματισμού και στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης.

2. Για την προετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού έτους 2020-2021):

– Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.

Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής

μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, με τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.i).

3. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.ii).

4. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iii). Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:

την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του σχολείου ανά θεματικό άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα).

5. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύ-

νης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iv).

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (όπου σε κάθε άξονα υπάρχουν δείκτες)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.         Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

2.         Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση

3.         Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

4.         Συμμετοχή του σχολείου  και υποστήριξη σε δράσεις – διακρίσεις μαθητών/τριών

5.         Φοίτηση – σχολική διαρροή

6.         Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

7.         Σχέσεις μεταξύ μαθητών /τριών και εκπαιδευτικών

8.         Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9.         Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση σχολικής μονάδας

10.       Διαχείριση υλικών πόρων και υποδομών

11.       Σχολείο και κοινότητα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

12.       Συμμετοχή των εκ/κών σε επιμορφωτικές δράσεις

13.       Ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας , της μάθησης και της αξιολόγησης

14.       Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις( προγράμματα Erasmus, συνεργασία με άλλα σχολεία κλπ).

Παιδαγωγική ελευθερία – δημοκρατία

Αγώνας για το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών.

Τρεις και πλέον δεκαετίες μετά την κατάργηση του επιθεωρητισμού βρισκόμαστε σε μια νέα προσπάθεια εφαρμογής μιας σκληρής αξιολόγησης. Η κυβέρνηση προπαγανδίζει το μύθευμα μιας μη τιμωρητικής αξιολόγησης που θα έχει τη συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αρωγός στην προπαγάνδα της είναι τα ΜΜΕ ώστε να πειστεί η κοινωνία ότι για το μορφωτικό αποκλεισμό των παιδιών της αιτία είναι: η απουσία αξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Καλούμε την ομοσπονδία να αναλάβει πρωτοβουλίες μαζί με τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία για την πλατιά ενημέρωση της κοινωνίας. Καλούμε τη ΔΟΕ να προκηρύξει άμεσα απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης. Στη μαχόμενη εκπαίδευση, σε όλες κι όλους εμάς πέφτει το βάρος να ανατρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για τη συρρίκνωση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και τον επαγγελματικό αφανισμό των εκπαιδευτικών. Η μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμη γιατί θα καθορίσει το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου για τις επόμενες δεκαετίες.

Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και κοινωνικού ρεύματος που υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο, τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όφελος των  λαϊκών οικογενειών, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να υπερασπίσουμε το σχολείο και την εργασία μας.